Foredrag

BALANCE I KROP & SIND

Foredrag

Naturen som behandling mod stress

Naturen som et forebyggende og et behandlende redskab er kommet på den store dagsorden i disse tider. Netop fordi vi nu ved, at naturen styrker mennesket mod stress, stressrelaterede sygdomme og udbrændthed. Disse lidelser er en støt voksende problemstilling for både den private erhvervssektor samt for den offentlige sundhedssektor.


Naturen er NATURLIG - et sted hvor vi mennesker kan genkende og mærke det naturlige i os selv. Her skærpes vores sanser, opmærksomheden og fokus øges og vi bliver mere nærværende. Det er derfor vi søger ud i naturen for at tømme den mentale rygsæk og for at få fred og ro.

Men hvorfor opholder vi os kun så lidt eller slet ikke i naturen? Hvad er sundhed egentlig for en størrelse? Kan naturen være en stærk allieret i kampen mod både de fysiologiske og mentale udfordringer vi kæmper med? Har vi glemt hvordan vi lytter til hvad kroppen fortæller os?


Omdrejningspunktet i foredraget er hvordan kontakten med naturen kan øge jeres sundhed, balance og velvære - foredraget kommer ind under huden på jer, og får jer til at stoppe op og mærke grundigt efter.


Naturen vækker din kreativitet!

Naturen styrker dit immunsystem og din mentale sundhed!

Naturen øger din robusthed!


Henrik kommer i foredraget ind på den nyeste forskning indenfor Epigenetikken - en videnskab og et genetisk studie om hvordan sundhedstilstanden i kroppens celler bliver bestemt af, hvordan vi responderer på vores omgivelser. 

Epigenetiske mekanismer påvirkes i meget høj grad af et stressfyldt miljø, ja hele det fysiologiske område påvirkes, hvorfor en forståelse af dette og brug af naturen kan medvirke til et gunstigt helbred. Naturen er helt essentiel for en sund krop.

Foredraget giver jer konkrete redskaber med hjem, som i selv kan videreudvikle på. Foredraget retter sig til private virksomheder, som f.eks. har fokus på et mere gunstigt arbejdsmiljø eller på styrkelsen af jeres intuitive tænkning og innovative skaberkraft. Det retter sig til skolerne og uddannelsesstederne, hvor der kan være fokus på et bedre studiemiljø. Foredraget er også til psykiatrien og til de kommunale afdelinger, hvor det enten er medarbejdere der er i fokus, eller hvor man ønsker nye redskaber i mødet med borgerne.


Henrik formidler med åbent hjerte og stor energi og drager paralleller til sit eget liv og utallige ophold i naturen. I foredraget vil han beskrive hvordan naturen kan være katalysatoren, som fremmer restitutionen samt hjælper os til at lægge sygdom og dårlige vanemønstre bag os. Henrik har en dyb indsigt i hvad naturen er. Det er det han giver videre i dette foredrag.